بندر کنگ لرزید

در پی وقوع زمین لرزه ای به بزرگی ۵ ریشتر بندر کنگ لرزید.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.