برگزاری جلسه مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری

تهران - ایرنا - جلسه مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک Read More به سایت مرجع مراجعه فرمایید.