بررسی آسیب‌شناسانه وقایع اخیر در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت

تهران- ایرنا- ریشه و عوامل وقایع اخیر کشور در کمیته زنان و خانواده کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی آسیب شناسانه قرار گرفت.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.