بحران انرژی در جهان جدی است/ ایران چه جایگاهی در بین غول‌های نفتی دارد؟

جهان در میانه اولین بحران انرژی قرن بیست و یکم قرار دارد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.