ببینید | موج جدید شلیک موشک به اراضی اشغالی

الجزیره قطر دقایقی قبل از آغاز دور جدید شلیک موشک و راکت از نوار غزه به اراضی اشغالی خبر داد. منبع: مهر

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.