باید مجوز آموزش به اتحادیه‌های صنفی داده شود

سخنگوی اتاق اصناف با بیان اینکه باید کمک کنیم مجوز آموزش به اتحادیه‌های صنفی داده شود، گفت: حمایت‌های جانبی از حوزه کارآفرینی باید صورت بگیرد و ارائه تسهیلات با بهره کم نیز در اولویت باشد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.