انجمن خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان تشکیل می‌شود

رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: مهرماه که دانشگاه‌ها باز و آموزش‌ها حضوری شود در تأمین خوابگاه ۴۰ هزار دانشجو مشکل خواهیم داشت.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.