الزام خرید گواهی ظرفیت نیروگاهی مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد

تهران- ایرنا- شورای نگهبان در راستای حفاظت از حقوق عامه مردم، مصوبه مجلس درباره الزام خرید گواهی ظرفیت نیروگاهی توسط متقاضیان خٌرد و کم مصرف را مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی اعلام کرد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.