اقدامات نوآورانه راهکار اصلی کاهش مشکلات محیط زیستی است

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه محیط زیست در رأس برنامه علمی، اقتصادی و توسعه کشور قرار دارد، گفت: راهکار اساسی رفع مشکلات محیط زیستی اقدامات نوآورانه است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.