اطلاع‌رسانی پیامکی خاموشی ناشی از بروز حادثه

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: خاموشی ها از طریق سامانه پیامکی اطلاع رسانی می شود.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.