از احیای گردشگری کشاورزی تا بازکردن گره های معیشتی

وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تصمیماتی برای اصلاحات لازم در حوزه تنظیم بازار است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده به ویژه در تولید جدید جوجه، مکانیزم‌های کنترلی در حال اعمال است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.