ارتباط بی‌حسی پاها با بیماری قلبی

بی حسی پاها بسیار رایج بوده و برای همه ی ما اتفاق افتاده است اما به دلیل اینکه پا قلب دوم است برای بسیاری افراد بی حسی پاها نگران کننده است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.