ادبیات پایداری یک نسخه شفابخش برای توسعه فرهنگ و تربیت است

دزفول- معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: ادبیات پایداری را می‌توان به عنوان یک نسخه شفابخش برای توسعه فرهنگ و امر تربیت در کشور تجویز کرد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.